Наши контакты:
(066)586-27-28
(044)228-05-44—отд. продаж Лига:Закон
(050)347-77-56—абон. отдел Лига:Закон
(044)228-05-54—тех. под-ка Лига:Закон
(044)228-05-50—бухгалтерия

ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины

(В связи с выходом продукта "1С-Звит" поддержка продукта "ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины" приостановлена!)

Программа для удобной подготовки и сдачи отчётов в государственные органы

Возможности и преимущества:

 • Заполнение отчётов данными из 1С
 •        
 • Льготные условия для подписчиков ИТС
 • Выгрузка отчётов в электронный вид
 • Нет ограничения на количество предприятий
 • Отправка отчётов в ГНИ
 • Выгодные условия использования
 • Обновление отчётов через интернет
 • Все необходимые отчёты в одной программе
 • Интеграция с типовыми конфигурациями
 • Быстрое освоение программы
 • Сохранение и повторное использование отчётов

Стоимость использования продукта - 1000 грн с НДС на один год

Для ознакомления с возможностями продукта, Вы можете его скачать по этой ссылке и получить пробный полноценный доступ на 45 дней.

 

Уважаемые пользователи программ семейства 1С:Предприятие 7.7!

Предлагаем Вашему вниманию новый продукт «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины», который является дополнительным программным модулем к программам семейства 1С:Предприятие 7.7.

Данный модуль предназначен для формирования необходимой Бухгалтеру отчётности, которая отсутствует в типовых конфигурациях программ 1С:Предприятие 7.7. С помощью модуля «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» существенно облегчается работа бухгалтера по подготовке отчётности и сдачи её в электронном и печатном виде.

Функционал продукта «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» включает в себя все необходимые механизмы для удобного заполнения, сохранения, печати и выгрузки отчётов в формате xml для их отправки в электронном виде.

На данный момент «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» содержит более 40 отчётов для сдачи в следующие органы: Статистика, ПФУ, ГНИ, ФСС, ФСЗИ.

Перечень отчётов по состоянию на 30.03.2010:

  Податкова інспекція:

 • Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища
 • Перерахунок податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природнього середовища
 • Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
 • Довiдка про суму збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, яка зменшує або збiльшує податкове зобов'язання
 • Форма №ЗВР-1 (мiсячна). Звiт про використання реєстраторiв розрахункових операцiй та книг облiку розрахункових операцiй (розрахункових книжок).
 • Податковий розрахунок податку з реклами
 • Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
 • Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий период
 • Форма №1-ПП (квартальна, річна). Звіт Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
 • Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
 • Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності
 • Відомості із договору оренди землі (Додаток 1 до податкової декларації)
 • Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (Додаток 2 до податкової декларації)
 • Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту
 • Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку
 • Декларація про доходи. Форма №1 Декларація про доходи одержані з 1 січня по 31 грудня або за інший період звітного року
 • Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки

  Пенсійне й соціальне страхування:

 • Форма №3-ПН. Звіт про наявність вакансій
 • Форма №4-ПН (факт). Звiт про фактичне вивiльнення працiвникiв
 • Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників
 • Форма №10-ПI (рiчна, поштова). Звiт про зайнятiсть i працевлаштування iнвалiдiв
 • Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП). Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів
 • Щомiсячна персонiфiкацiя. Додадок 4. Таблиця 4.
 • Щомiсячна персонiфiкацiя. Додадок 5. Таблиця 1.
 • Звiт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню

  Статистика:

 • Форма №1-ПВ (мiсячна). Звiт з працi
 • Форма №1-ПВ (квартальна). Звiт з працi
 • Форма №1-послуги (мiсячна). Звiт про обсяги реалiзованих послуг
 • Форма №1-послуги (рiчна). Звiт про обсяги реалiзованих послуг
 • Форма №1-торг (мiсячна). Звiт про товарооборот
 • Форма №1-опт (мiсячна). Звiт про обсяг оптового товарообороту
 • Форма №1-опт (квартальна). Звiт про продаж i запаси товарiв (продукцiї) в оптовiй торгiвлi
 • Форма №1-опт (рiчна). Звiт про продаж i запаси товарiв (продукцiї) в оптовiй торгiвлi
 • Форма №1-П (мiсячна). Термiновий звiт про виробництво промислової продукцiї (товарiв, послуг) за видами
 • Форма №1-пiдприємництво (квартальна). Звiт про основнi показники дiяльностi пiдприємства
 • Форма №1-пiдприємництво (рiчна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
 • Форма №1-пiдприємництво (коротка, рiчна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
 • Форма №51-авто (мiсячна). Звiт про перевезення вантажiв та пасажирiв автомобiльним транспортом
 • Форма №1-ПЕ (мiсячна). Мiсячний звiт про економiчнi показники за видами економiчної дiяльностi, що вiдносяться до добувної, переробної промисловостi, виробництва i розподiлення електроенергiї, газу, тепла та води
 • Форма №4-мтп (мiсячна). Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів i продуктів перероблення нафти
 • Форма №4-мтп (пiврiчна) (I пiврiччя, рiк). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів i продуктів перероблення нафти
 • Форма №12-зв'язок (мiсячна). Звiт про доходи вiд послуг зв'язку
 • Форма №1П-НПП (коротка, рiчна). Звіт про виробництво промислової продукції
 • Форма №11-ОЗ (рiчна). Звiт про наявнiсть та рух основних засобiв, амортизацiю (знос)
 • Форма №2-iнф (рiчна). Звiт про наявнiсть парку обчислювальної технiки

  НБУ:

 • Форма №524 (мiсячна). Iнформацiя про операцiї з цiнними паперами з нерезидентами на територiї України
 • Форма №530 (квартальна). Інформація про операції з цінними паперами з нерезидентами на території України

Разработчик модуля «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» — ООО «Экон» обезпечивает постоянную поддержку отчётности в актуальном состоянии и регулярное расширение перечня существующих отчётов по заявкам пользователей. Заявки на добавление отчёта оформляются непосредственно из самого модуля. Актуальность отчётов поддерживается с помощью обновлений, которые скачиваются самим модулем через Интернет с сервера разработчика.

Основным преимуществом «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» является возможность использования одного модуля для формирования отчётности неограниченного количества предприятий. То есть, лицензия модуля выдается на компьютер, независимо от того, сколько на нем используется информационных баз программ 1С.

Также для большинства отчётов реализована возможность автоматического заполнения данных из бухгалтерских итогов, документов, справочников и других данных программы 1С.

«ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» может использоваться для типовых конфигураций:

 • «Бухгалтерский учет для Украины 7.7»
 • «Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины 7.7»
 • «Бухгалтерия + Торговля и склад + Зарплата и кадры для Украины 7.7».

Модуль «ЭКОН:Отчётность 7.7 для Украины» работает только совместно с программами 1С:Предприятие 7.7.

Для ознакомления с возможностями продукта, Вы можете его скачать по этой ссылке и получить пробный полноценный доступ на 45 дней.
Документацию по установке, регистрации и работе с программным продуктом можно скачать по следующей ссылке.

Это позволит Вам определиться c необходимостью приобретения данного продукта.

Стоимость продукта и доступа к обновлениям

Стоимость использования программного продукта на одном рабочем месте составляет 1000,00 грн. в год.

Льготы на приобретение продукта

Пользователи, подписанные на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) через ООО “Экон”, а также подписанные на платную рассылку обновлений от ООО “Экон”, имеют право использования программного продукта на одном рабочем месте безплатно до конца действия подписки.

По вопросам приобретения продукта, обращайтесь по телефонам: (062) 385-36-57, (062) 345-33-33.

Скачать установочный пакет

Скачать документацию


Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом» www.1c-bitrix.ru      © ООО "ЭКОН". E-mail:1c@econ.com.ua